Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 juli 2015 zondag 19 april 2015 woensdag 11 maart 2015 woensdag 17 december 2014

Ophef over motie inzake proces bestuurlijke toekomst

De raadsvergadering van 16 december jl. was een zeer interessante vergadering, maar waar ook vele vragen en opmerkingen de ronde gingen over de ingebrachte motie van de coalitiepartijen. De kern van deze motie was om het tijdpad en de termijnen voor de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard ondergeschikt te maken aan de zorgvuldigheid van…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 december 2014

Output commissie RBZ: D66 Cromstrijen voor behoud erfgoed

In de commissievergadering RBZ stond de 2e herziening van de welstandsnota voor de gemeente Cromstrijen op de agenda. In 2018 treedt er een nieuwe omgevingswet in werking, een wet die de toetsing door de gemeente van omgevingsvergunningsaanvragen mogelijk drastisch zal wijzigen. Voorlopig blijft alles bij het oude. In de bijlagen van deze…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 oktober 2014 donderdag 25 september 2014 zondag 7 september 2014
Output commissie MZ: Belangrijke en uitgebreide vergadering met betrekking tot het sociale domein

Output commissie MZ: Belangrijke en uitgebreide vergadering met betrekking tot het sociale domein

De vergadering van de commissie MZ was dit keer een uitgebreide en belangrijke vergadering met betrekking tot het sociale domein. Onderwerpen als jeugdhulp, de WMO en de WHW-bedrijven kwamen aan bod. D66 was sterk aanwezig op deze belangrijke vergadering en heeft veel van zich kunnen laten horen. In het Transitie arrangement Jeugdhulp…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 juli 2014