Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2015

Behandeling begroting in de gemeenteraad

Op 10 november 2015 werd de begroting in de gemeenteraad behandeld. De begroting werd gepresenteerd door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Ondanks dat de begroting sluitend is, getuigt de begroting van weinig lokale ambities. Met name wordt er gewezen naar de landelijke speerpunten. Dit, in een tijd met bestuurlijke onzekerheden, waarin lokale ambities juist van groot belang zijn.

Fractievoorzitster Miranda den Tuinder verwoordde onder andere het bovengenoemde in haar inspirerende betoog. Het betoog kunt u teruglezen onder het kopje ‘publicaties’.