Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 maart 2015

Behandeling Kernennotitie D66 Cromstrijen

In de commissievergadering ABZ van 5 maart jl. werd de Kernennotitie van D66 behandeld. Deze notitie, geschreven door de D66-fractie van Cromstrijen maar bruikbaar voor de gehele Hoeksche Waard, is een open notitie waar meningen, ideeën en kritiekpunten van alle partijen welkom zijn. Met het oog op de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard, een herindeling of verregaande bestuurlijke samenwerking, is het van groot belang hoe het behoud van de eigenheid van de kernen in de Hoeksche Waard omschreven en geformuleerd worden. Een herindeling of verregaande bestuurlijke samenwerking voor de Hoeksche Waard zal een grote impact op de huidige kernen in Cromstrijen hebben. Bewoners denken al snel dat al het geld naar de grote kernen zal gaan en dat hun kern achtergesteld zal worden. Het doel van deze kernennotitie is dan ook, ongeacht hoe de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard eruit zal komen te zien, de eigenheid en veelzijdigheid van de kernen te behouden en waar nodig te versterken. Bezuinigingen en daarmee de terugtrekking van de overheid gecombineerd met een onbekende bestuurlijke toekomst zorgen voor onzekerheid bij de burger. Door burgers te betrekken in zowel politieke discussies als door middel van burgerparticipatie kan deze onzekerheid mogelijk weggenomen worden. De Kernennotitie geeft hiervoor een aanzet in de goede richting.