Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 november 2017

Betoog begroting gemeenteraad 7 november 2017: Aandacht voor participatie, inzet op welzijn en de Suze Groeneweg campagne

Voorzitter, ik begin met een kwinkslag, want dat zou mijn collega raadslid wel kunnen waarderen.

Johan en ik maakten de afgelopen periode nog wel eens het geintje, dat wij ons als fractie ook maar van elkaar moesten afsplitsen, gewoon omdat dat kon. Ik heb me nooit gerealiseerd dat het hem menens was, alhoewel hij wel erge rigoureuze maatregelen heeft genomen. Wij zijn vandaag heel erg geschrokken van het ernstige ongeluk van Johan, en ik spreek hierbij de hoop uit dat hij volledig mag herstellen en dat we zo snel mogelijk weer samen ons kritische doch pragmatische D66 geluid in de raad kunnen laten horen.

En dat brengt mij tot de begroting die nu voor ons ligt, ons kritische geluid maakte dat wij een 20 tal technische vragen hebben gesteld, en het viel mij op dat alleen de VVD met ons vragen had, en dat terwijl C98 er blijkbaar toch ook nog een aantal had, hebben wij net gehoord. De vragen van D66 en de VVD zijn overigens keurig beantwoord, waarvoor dank.

Het is een begroting die past bij de vitaliseringsagenda die door deze coalitie op handen wordt gedragen, hij sluit. Dus wat kan ik er nog van vinden. Behalve dan dat D66 het heel belangrijk vindt dat inwoners vanaf het begin betrokken zijn bij ontwikkelingen die betrekking hebben op hun leefomgeving of welzijn. Vertrouw op de kracht van de samenleving. Laat de vitaliseringsagenda niet alleen een, het zijn niet mijn woorden maar die van verschillende, achterstallig onderhoudsagenda zijn, geef ruimte aan wensen en ideeën vanuit de samenleving zoals inmiddels gebeurt met het accomodatiebeleid en de randweg. Samen kom je verder en samen maak je de samenleving.

Op het welzijn wil ik graag nog even terugkomen, onze raad heeft besloten de overeenkomst met Welzijn HW per 01 jan 2019 te ontbinden, dit resulteert in een halvering van de subsidie voor 2018, daarmee komen ook onderdelen van de welzijnsagenda te vervallen, daar moet een goede invulling voor terug komen. Daarom wil ik mede namens Leo Stehouwer een motie indienen die ervoor moet zorgen dat welzijn op een goede wijze wordt ingevuld. Ik zal de motie straks voor de schorsing indienen.

Tot slot wil ik nog even terugkomen op onze bijdrage tijdens de kadernota, het Suze Groeneweg Manifest, welke inmiddels is omarmd door de andere raadsvrouwen in de Hoeksche Waard. De start van de Suze Groeneweg Campagne is een feit en u zult ons de komende maanden nog veelvuldig tegen komen. En dat allemaal om vrouwen te interesseren voor de politiek, en natuurlijk ook jonge mensen te motiveren om politiek actief te worden. Vind de Suze in jezelf, hebben we de campagne genoemd. Een mooie manier ook om elkaar in de Hoeksche Waard beter te leren kennen.

En om dan wethouder Flieringa te volgen duik ik ook even in de geschiedenis.

Vandaag is het precies 99 jaar geleden dat Suze haar maidenspeech in de Tweede Kamer hield, en deze week is het 99 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereld Oorlog. Haar maidenspeech ging over de mobilisatie van de militairen in Nederland en de problematiek van de gezinnen die achterbleven.

En nu vandaag is in deze raad  het leger ook voorbij gekomen, niet zozeer m.b.t. Oorlogsgeweld of mobilisatie, maar om het fort (een verdedigingsbolwerk) aan te kopen en de historische  waarde ervan over te brengen op de samenleving. Je zou bijna denken dat de cirkel zo rond is.

Dank u wel.

 

Namens de fractie van D66 Cromstrijen,

Miranda den Tuinder, fractievoorzitter