Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 juli 2014

D66 mist ambitie in Kadernota Cromstrijen

D66 Cromstrijen heeft vandaag bij de Kadernota 2015 van de gemeente Cromstrijen gepleit voor meer ambitie. ‘Wie het waardevolle wil bewaren, moet veranderen’ aldus raadslid Alex Osten. D66 kiest daarbij voor investeringen in de toekomst, verdergaande regionale samenwerking en burgerparticipatie. 

 De Kadernota van de gemeente geeft de kaders voor het volgend jaar. Volgens D66 is in de nota bijna geen nieuw beleid te vinden. De partij heeft daarom voorstellen ingediend om de toekomst voor Cromstrijen veilig te stellen. Meest opvallende idee is om een organisatie op te richten om de sterke punten van Klaaswaal en Numansdorp verder te ontwikkelen. De partij ziet Cromstrijen als deel van de Hoeksche Waard waar zwaarder wordt ingezet op water- en fietsrecreatie: van haven tot fort, van flaneergebied tot winkelbestand, van fietspad tot ambachtsheerlijkheid. Ze heeft het college deze ontwikkelingen op te pakken.