Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 maart 2017

D66-motie harmonisatie peuterspeelzaalwerk aangenomen

” De overheid is voornemens om de kinderopvang en de peuterspeelzalen per 01 januari 2018 te harmoniseren. Het doel van de harmonisatie is om verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang weg te nemen en te zorgen voor een betere afstemming tussen kinderopvang (0-4 jarigen), peuterspeelzaalwerk (2,5-4 jarigen) en basisonderwijs (4-12 jarigen). Dit betekent dat er naast het versterken van de pedagogische kwaliteit, één kwaliteitskader voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en één financieringsstructuur voor werkende ouders komt. De aanpassing in kwaliteitseisen en financiering heeft consequenties voor de voorschoolse voorzieningen in de gemeenten van de Hoeksche Waard. De huidige gesubsidieerde peuterspeelzaal (Spelenderwijs) wordt in de nieuw situatie geregistreerd als kinderopvangorganisatie, zodat een deel van de ouders (dat daar recht op heeft) een beroep kan gaan doen op de kinderopvangtoeslag.” (Tekst uit: Raadsvoorstel voorschoolse voorzieningen Cromstrijen, 21 maart 2017).

D66 Cromstrijen is een voorstander van het principe dat de subsidie het kind volgt, zoals ook in het voorstel wordt geadviseerd. Ook wij zien de noodzaak van het versterken van de samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen, vanuit het belang van een goede doorgaande lijn van het kind.

Echter, in onze soms kleine kernen kan dit gaan leiden tot een versnippering van het Peuterspeelzaalwerk, het is logisch dat ook peuterspeelzalen een samenwerking aan gaan met onderwijs, maar het mag niet zo zijn dat een versnippering leidt tot het compleet wegvallen van peuterspeelzalen in een dorp of kern, omdat zij simpel weg te weinig aanbod van peutertjes hebben.

Om deze zorgelijke versnippering tegen te gaan heeft de fractie van D66 Cromstrijen bijgaande motie ingediend. Deze motie is met 9-6 aangenomen door de Raad van Cromstrijen.motie D66 – voorschoolse vrz 21 maart 2017