Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 april 2015

D66 pleit voor nieuwe brandweerkazerne Klaaswaal

Afgelopen ABZ vergadering stond onder andere de brandweer centraal. Brandweerlieden van Klaaswaal waren dan ook in grote getale gekomen om de vergadering op de tribune bij te wonen.

In diverse stukken kwam de brandweer aan de orde, zoals in de Retraite Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Besluiten over brandweerkazernes Cromstrijen. In dit eerste stuk werd met name gesproken over de brandweerzorg. Doordat zelfs de directeur brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zich al zorgen maakt over een gebrek aan innovatie door bezuinigingen en hierdoor het achterlopen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, kwamen er toch enkele vragen bij de D66 fractie naar boven. Wat zijn hiervan de consequenties voor de gemeente Cromstrijen? De burgemeester beantwoordde deze vraag beknopt en concreet met het niet meer ambiëren van een plaats binnen de top-3 wat betreft innovatie, maar meegaan met de andere veiligheidsregio’s.

Wat betreft het tweede stuk komt de mening van D66 duidelijk naar voren, zij pleiten voor een nieuwe brandweerkazerne in Klaaswaal. Doordat de huidige kazerne niet meer aan de eisen voldoet lijkt deze optie dan ook de meest logische.