Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 mei 2018

D66 zet in op onderzoek Tiny Houses in Cromstrijen

De laatste tijd zorgen wij er met zijn allen voor dat Cromstrijen steeds vitaler en leefbaarder wordt. Onlangs zorgden wij er nog voor dat met de Starterslening starters en jonge huishoudens makkelijker terecht kunnen in deze gemeente. Voor ons is dit nog niet genoeg en zetten dan ook graag deze lijn verder voort.

 

Starters, jonge huishoudens, maar ook alleenstaanden hebben het moeilijk op het gebied van wonen in Cromstrijen en in de Hoeksche Waard. Het is moeilijk om een hypotheek te krijgen door de aangescherpte financieringseisen en komen ook weer niet in aanmerking voor sociale woningbouw, of moeten hier lang op wachten. Vergrijzing en het beleid op het steeds langer zelfstandig thuis wonen van ouderen zorgt daarnaast voor minder doorstroming in de woningmarkt. Starters, jonge huishoudens en alleenstaanden vallen hierdoor vaak tussen wal en schip. Terwijl deze groepen juist bij kunnen dragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente, zoals onderstreept in de Woonvisie die wij gezamenlijk vaststelden.

 

Ook zijn de woonwensen van inwoners in beweging. Mensen willen duurzaam wonen, voor henzelf en voor het milieu. Zij willen geen standaard woningbouw meer, maar willen overzichtelijk en praktisch wonen.

 

Hierom willen wij laten onderzoeken of het concept Tiny Houses realiseerbaar is in Cromstrijen. Tiny Houses zijn kleine, maar volwaardige woningen bewust gebouwd om een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en beter voor het milieu. Het biedt een oplossing voor huisvesting van starters, jonge huishoudens en alleenstaanden. En draagt daarmee bij aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Draagt bij aan duurzaamheid en is een verrijking van het wonen in Cromstrijen.

 

Hierom brachten wij de motie Tiny Houses Cromstrijen in. De motie werd met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen helaas verworpen.