Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 februari 2017

Herindeling de enige juiste oplossing voor de Hoeksche Waard

Al sinds midden jaren zestig van de vorige eeuw wordt er in de Hoeksche Waard gesproken over een herindeling.

En van D66 weet u allang dat wij vinden dat ons mooie eiland beter bestuurd kan worden als één grote gemeente dan als vijf afzonderlijke kleine gemeentes.

Ons verkiezingsprogramma 2014-2018 heeft niet voor niets de titel “Sterke kernen, unieke kwaliteiten: één Hoeksche Waard”.

Want een uniek eiland is de Hoeksche Waard zeker! En niet alleen omdat wij midden in de driehoek Rotterdam, Drechtsteden en Antwerpen liggen, of omdat we beroemd zijn om onze innovatieve landbouw en dat de Hoeksche Waard nationaal landschap is, maar juist ook om de veelzijdigheid aan dorpen, gemeenschappen, op dat ene eiland van zestig polders en 85.000 inwoners.

De Hoeksche Waard is van ons allemaal; wonen, werken, school, recreatie, sporten en zorgen voor elkaar, ons dagelijks leven speelt zich af over het hele eiland.

Als één gemeente kunnen we de taken en verantwoordelijkheden effectiever en efficiënter regelen. Denk hierbij aan Jeugdhulp, WMO, de Participatiewet, de nieuwe Omgevingswet, maar ook welzijn, onderwijs, veiligheid, bouwen, ondernemen en de zorg.

Juist door dienstverlening te verplaatsen van binnen naar buiten komt de gemeente naar u toe. De vele mogelijkheden die de ICT biedt, maakt dat bijvoorbeeld een identiteitsbewijs of aangifte van geboorte niet meer in het gemeentehuis hoeft plaats te vinden, maar gewoon bij u thuis.

Eén Hoeksche Waard betekent minder bureaucratie, minder overleg en meer daadkracht. Samen als één gemeente, zonder onderlinge concurrentie of eigenbelang, maar één politiek en bestuurlijk geheel, die de unieke identiteit van de verschillende dorpen zal waarborgen.

De politiek gaat over de gemeente en het bestuur, de inwoners maken de gemeenschap!