Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 januari 2018

Motie D66 zorgt voor overstag gaan Cromstrijen voor starterslening

In de gemeenteraad van 19 december 2017 diende D66 een motie in om toch ook in Cromstrijen een starterslening beschikbaar te laten stellen. De starterslening zorgt ervoor dat starters makkelijker aan een huis kunnen komen, doordat deze lening bovenop de verstrekte hypotheek van de bank gegeven wordt. Met deze lening worden stappen gezet om jongeren in Cromstrijen en daarmee de Hoeksche Waard te behouden in deze tijd van vergrijzing en ontgroening in dit gebied. Juist voor de leefbaarheid van onze omgeving is het van belang dat er goede verhoudingen zijn van jong en oud. Uiteindelijk is de motie unaniem door de gemeenteraad aangenomen, en gaat het college aan de slag met de uitwerking van de motie.