Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 december 2014

Ophef over motie inzake proces bestuurlijke toekomst

De raadsvergadering van 16 december jl. was een zeer interessante vergadering, maar waar ook vele vragen en opmerkingen de ronde gingen over de ingebrachte motie van de coalitiepartijen. De kern van deze motie was om het tijdpad en de termijnen voor de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard ondergeschikt te maken aan de zorgvuldigheid van onderzoeken. Er ontstond veel ophef bij de oppositiepartijen, voornamelijk door het advies dat gegeven was om over dit onderwerp geen moties of amendementen aan te bieden of anderzijds dit onderwerp ter sprake te brengen.

De coalitie zet met het indienen van deze motie de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de hele gemeente Cromstrijen op het spel. Tijdens de raadsconferentie van 10 november jl. is in gezamenlijkheid met alle fracties in de Hoeksche Waard besproken dat invulling van het proces over wordt gelaten aan een stuurgroep waarin alle fractievoorzitters zitting hebben. Er is dus een fundament gelegd voor een eerlijk en strak proces.

Alle drie, Cromstrijen ’98, de VVD en het CDA, roepen dat het om de kiezers gaat, om de inwoners. Maar juist door dit gedraai, maakt dat men de politiek niet meer serieus neemt! Hoe betrouwbaar denkt u nog te zijn bij uw kiezers, uw achterban, de inwoners van Cromstrijen, en bij uw collega’s in de Hoeksche Waard? De coalitie van Cromstrijen komt met deze motie, omdat zij twijfelen aan hun eigen kunnen, blijkbaar hebben zij zelf geen vertrouwen in hun fractievoorzitters, dat zij in staat zijn te zorgen voor deugdelijke onderzoeken onder inwoners, het maatschappelijk middenveld, financiële haalbaarheid e.d. binnen de gestelde termijn.

Uiteindelijk heeft de coalitie de motie (voorlopig) ingetrokken.

Aansluitend bij dit onderwerp heeft de D66 fractie een Kernennotitie aangeboden voor een goed verloop naar de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.  Deze notitie is terug te vinden onder het kopje ‘publicaties’.