Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 juli 2014

Output commissie ABZ: Veiligheid in Cromstrijen

In de commissievergadering ABZ kwam het thema veiligheid als belangrijk thema naar voren. Door verschuivingen met politieposten en de vermindering van brandweerwagens maakt D66 zich zorgen over de veiligheid in de gemeente Cromstrijen. Ook de wat late berichtgeving van het incident in Moerdijk is verontrustend. Echter zal de veiligheid in Cromstrijen op hetzelfde niveau blijven en bleek het incident in Moerdijk niet alarmerend voor de gemeente Cromstrijen.

Uit het evaluatierapport buurtpreventieteam komt naar voren dat er vrijwilligers nodig zijn om het team goed te kunnen laten functioneren. D66 prijst de huidige vrijwilligers van het buurtpreventieteam voor hun actieve bijdrage voor de veiligheid in de gemeente Cromstrijen.