Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 september 2014

Output commissie MZ: Belangrijke en uitgebreide vergadering met betrekking tot het sociale domein

De vergadering van de commissie MZ was dit keer een uitgebreide en belangrijke vergadering met betrekking tot het sociale domein. Onderwerpen als jeugdhulp, de WMO en de WHW-bedrijven kwamen aan bod. D66 was sterk aanwezig op deze belangrijke vergadering en heeft veel van zich kunnen laten horen.

In het Transitie arrangement Jeugdhulp werd door D66 naar voren gebracht of Cromstrijen straks wel enig zeggenschap zal krijgen als kleine gemeente binnen de 17 gemeenten van regio Zuid-Holland-Zuid. Hierbij werd voornamelijk gevraagd naar de solidariteit van de gemeenten met elkaar voor alle jeugdhulp die aangeboden word. De wethouder verzekerde ons ervan dat Cromstrijen, maar voornamelijk de gemeenten binnen de Hoeksche Waard tezamen een stevige positie binnen de regio Zuid-Holland-Zuid hebben. De solidariteit is rechtevenredig naar grootte en daarin wordt de Hoeksche Waard zeker niet onderschat.

Daarnaast vond D66 de Ontwerpbegroting 2015 WHW-bedrijven een vrij ambitieus programma met een tekort. Er zal al vrij lang van te voren geïnvesteerd worden, waardoor de kosten snel oplopen. Dit zal gevolgen hebben voor de toekomstige organisatie. Het risico is bekend bij het college, en blijft bij dit besluit. Het college hoopt dat de periode tot de nieuwe organisatie kort is om zo de kosten te beperken.