Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 december 2014

Output commissie RBZ: D66 Cromstrijen voor behoud erfgoed

In de commissievergadering RBZ stond de 2e herziening van de welstandsnota voor de gemeente Cromstrijen op de agenda. In 2018 treedt er een nieuwe omgevingswet in werking, een wet die de toetsing door de gemeente van omgevingsvergunningsaanvragen mogelijk drastisch zal wijzigen.

Voorlopig blijft alles bij het oude. In de bijlagen van deze welstandsnota wordt in detail benoemd waar bij een toetsing opgelet gaat worden  .

De fractie van D66 vindt het een gemiste kans dat niet proactief een bijdrage wordt geleverd aan toekomstige verbouwingen aan  panden in het buitengebied. Hierbij valt te denken aan  verbouwingsvoorbeelden die recht doen van aan het  karakter van deze  panden. De erfgoedkoepel Hoeksche Waard heeft een aantal jaren geleden voorbeelden laten maken van wat mogelijk is. Jammer dan onze gemeente deze voorbeelden niet wil aandragen als mogelijkheid voor toekomstige verbouwingen.