Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 juni 2016

Output commissie RBZ: Grondexploitaties en verkeersontsluiting Klaaswaal

In de commissie RBZ zijn de grondexploitaties besproken. Voor het b-plan Numansdorp-Zuid is al zo’n € 300.000,00 uitgegeven. Dit wordt weliswaar door de ontwikkelaar betaald, maar uiteindelijk wordt dit in de grondprijs doorberekend voor de gemeente. Naar verwachting doet de Raad van State op 5 juli (waar hebben wij deze datum eerder gehoord?) uitspraak in de beroepszaak. Mogelijk wordt de uitspraak opnieuw verdaagd tot na de zomer.

De wethouder houdt alle mogelijke opties voor de verkeersontsluiting in Klaaswaal open. Daarnaast werd veel gesproken over de gevolgen van het dichtslibben van de A29 en de weigerachtige houding van het Waterschap om in financiële zin bij te dragen. Op aanvraag van D66 is dit punt doorgeleid naar de komende gemeenteraad.