Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 maart 2015

Output commissie RBZ: Numansdorp-Zuid en de Torensteepolder

De eerste signalen dat projectontwikkelaars hun oog hebben laten vallen op de polders in Numansdorp-Zuid dateren van rond 2003. Het terrein het Hooft en van Prooyen met opstallen wordt door de Fortis Groep verkocht aan AM; de omliggende gronden gaan naar Midstate.

 

De plannen beginnen vorm te krijgen en samen met de gemeente Cromstrijen worden uitgangspunten bepaald. De ontsluitingen mogen geen belasting zijn voor de centrale as. Een en ander resulteert in de plannen voor een oostelijke en een westelijke rondweg. De helft van de Molenpolder zal geschikt worden gemaakt voor niet permanente bewoning. De fasering wordt benoemd. Eerst het terrein van het Hooft van Prooyen en een eerste tweetal woontorens aan het Hollands Diep. Vervolgens zal de rest worden gerealiseerd en als laatste de Torensteepolder waar ook de landgoederen geprojecteerd staan.

Bij het maken van bestemmingsplannen is het gebruikelijk dat de ontwikkelaars de kosten van de planvorming dragen; een en ander resulteert in een initiatiefovereenkomst met de daarbij behorende garantieafspraken. En inmiddels is de woningbouwwereld helemaal op zijn kop gezet. Ontwikkelaars beraden zich over hun grondposities en al te wilde plannen van woningbouwverenigingen worden teruggefloten. Dit zorgt ervoor dat ontwikkelaars niet bereid zijn garanties te geven aan de gemeente Cromstrijen. Maar waar moeten zij dan wel bouwen? De fasering is op zijn kop gezet. Dan maar eerst de Torensteepolder. Een oostelijke rondweg en ca. 176 woningen in alle segmenten.

In een nieuwbouwplan zijn er altijd omwonenden die bezwaar hebben tegen zulke plannen. Op zich niets mis mee. Het wordt anders als uit rancune andere projectontwikkelaars er zich ook mee gaan bemoeien wat in juli 2014 heeft geresulteerd in een vernietiging van de plannen door de Raad van State. De gronden van vernietiging zijn volgens deskundigen te repareren. Op 13 januari jl. heeft de raad van Cromstrijen, met uitzondering van de PvdA en de heer Oostveen van het CDA, besloten een nieuw bestemmingsplan op te zetten. Waarom is D66 daar in meegegaan? Het lijkt erop dat dit in de tijd gezien te overzien is, zodat we kunnen bouwen om ook Cromstrijen gezond en vitaal te houden. De omsluiting is goed geregeld en ook wordt er gemêleerd gebouwd. De bijdrage van de D66-fractie in het debat kunt u hieronder als audioverslag terugluisteren.

http://cromstrijen.notubiz.nl/vergadering/153743/Commissie+Ruimtelijke+en+Beheerszaken+13-01-2015