Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Betoog begroting gemeenteraad 8 november 2016

Voorzitter, we zitten net met zijn allen te kijken naar de presentatie van de begroting, en ik denk ineens… daar staat Linda de Mol, met haar koffertjes, uit miljoenen jacht.  En ik hoor haar zeggen, met het koffertje in de hand…. Dit is het koffertje waarmee we de begroting voor 2017 opmaken, in dit koffertje zitten misschien wel de precariorechten, misschien wel 10 miljoen over 10 jaar verspreidt, óf € 850.000 voor 2017, als de Tweede Kamer het wetvoorstel over de afschaffing van precario niet meer in 2016 behandeld. Máár u hoeft dit koffertje niet te houden, u kunt ook gaan voor de alternatieve dekkingsmaatregelen, en dan is het maar net wat de raad ervoor geeft.

Maar voorzitter ik schrok weer op, en zag gewoon onze wethouder staan, blij dat hij de begroting weer rond heeft kunnen breien, en wellicht wordt hij nog blijer. Want voorlopig staat de behandeling voor de wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut, nog niet op de agenda van de Tweede Kamer, en zou het dus zomaar kunnen dat we over 2017 ook nog precario opbrengst kunnen innen.

Ik wil daarmee ook gelijk een waarschuwing geven, in april van dit jaar werd er in de meerderheid van de Raad ook met veel enthousiasme vanuit gegaan dat we wel in aanmerking zouden komen voor 10 miljoen precario inkomsten, en we weten allemaal hoe veel stress, inclusief een motie van afkeuring voor de Wethouder, dat uiteindelijk heeft gegeven. Reken u zelf niet rijk! En neem de Raad, voortijdig, aan de hand mee in de alternatieve voorstellen die u heeft. Het had u gesierd als u die al in de begroting had benoemd, zodat wij er niet in de technische vragenronde naar hadden hoeven vragen.

Voorzitter hiermee wil ik gelijk een bruggetje maken naar een punt waar de fractie van D66 zich ernstige zorgen over maakt. En dat is communicatie/participatie. Communicatie naar de Inwoners, naar de pers, naar de raad. En participatie van inwoners bij grote dossiers. Neem als voorbeeld de Bypass. Op de site van de gemeente wordt gezet dat het College heeft besloten dat de bypass er komt, een gevoelig onderwerp want je gaat altijd mensen teleurstellen. De pers neemt het besluit gelijk over als vaststaand feit. Inwoners van de Molendijk verbaasd maar blij, landeigenaren boos, er is niet uitvoerig met hen gesproken en zij voelen zich voor een blok gezet. Het bijzondere is dat de Wethouder de nodige gesprekken heeft gevoerd met betrokkenen, maar blijkbaar werd dat toch anders ervaren. Betrokkenen spreken in tijdens de commissievergadering, de commissie luistert, knikt en gaat verder met hun eigen betoog.

Een ander voorbeeld, over hoe het ook kan is de framing van het accommodatiebeleid. Hierbij is de Wethouder eerst in gesprek gegaan met inwoners en betrokken partijen, en hun ideeën vormen de basis van het accommodatiebeleid. Hiermee krijg je een door de bevolking gedragen beleid, waarmee we recht doen aan de gevoelens en beleving van de inwoners en verenigingen. En waardoor de identiteit van de kernen straks in één Gemeente Hoeksche Waard gewaarborgd is.

In de begroting geeft u onder het kopje communicatie al een voorzet dat u betrokken partijen vroegtijdig wil betrekken. In de beantwoording van de door D66 gestelde technische vragen geeft u aan gemeentelijke plannen en beleid steeds meer tot stand komen op basis van samenspraak en inspraak. Inwoners, bedrijven en raad in een vroegtijdig stadium te betrekken en in te zetten op burgerparticipatie. Dit is natuurlijk een prima uitgangspunt, en door vallen en op staan moeten we leren.

In 2013 heeft D66 tijdens de kadernota behandeling de Inspiratienota Besluitvormingswijze Gemeenteraad aan het toen zittende college en raad aangeboden. En nog steeds is deze nota, inmiddels ruim 3 jaar oud, actueel. De komende periode staan er een hoop ambities van het College op de agenda, waarbij het van belang is dat er een goede, eerlijke communicatie met en naar onze inwoners is. Waarbij wat ons betreft deskundigen, insprekers en belangstellende een rol hebben, waarna de raad haar eigen mening vormt en tot besluitvorming overgaat. Daarom bied ik, u hierbij de volgende motie aan:

Tot slot wil ik nog iets met u delen, afgelopen zaterdag zijn wij met ruim 35 raadsleden en betrokken inwoners uit de Hoeksche Waard op pad geweest om in gesprek te komen over de komende Herindeling. We hebben met heel veel mensen gesproken, zowel voor als tegenstanders. Er zijn goede gesprekken gevoerd, waarbij de nadruk lag op, met respect voor elkaar, informatie uitwisselen. Eén van de mooie voorstellen die uit deze gesprekken kwam was, wat er ook met de toekomst van het Eiland gebeurd, ga één keer per jaar met zoveel mogelijk politici tegelijk de straat op, om zonder zaken met een politieke kleur in te vullen, in gesprek te gaan met de inwoners van de Hoeksche Waard……… Ik zeg laten we dat doen!

Gepubliceerd op 11-11-2015 - Laatst gewijzigd op 10-11-2016