Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Betoog vluchtelingenopvang Hoeksche Waard

Vluchtelingen1Voorzitter, je zal maar met je gezin in een gammel bootje gaan zitten om  de middellandse zee over te steken, dagen, weken lang eindeloos lopen in de hoop dat je ergens een veilig onderkomen kan vinden…. Hoe wanhopig ben je, als je huis en haard achter moet laten om in een jou geheel vreemd land, met een vreemde taal, vreemde cultuur en vreemde gewoonten te smeken om hulp… Je bent dan heel wanhopig, verscheurd door verdriet  en angst voor degene die je hebt moeten achterlaten, getraumatiseerd door een oorlogsgeweld, waar wij ons hier geen voorstelling kunnen maken.

Hoe blij ben je dan als je in z’on mooi land als Nederland onderdak mag krijgen, in de hoop dat je ooit weer terug naar huis kan om daar je eigen land weer op te bouwen.

Daarom voorzitter mogen we trots zijn dat de Hoeksche Waard bereidt is om zijn bijdrage te leveren aan noodopvang, indien dit door de Veiligheidsregio aan ons wordt gevraagd. Wat betreft D66 is dat dan ook geen issue. Maar ondanks dat het wat ons betreft geen issue is, mogen we onze ogen niet sluiten voor andere geluiden in de samenlevening, stemmen die roepen “maar we hebben al een AZC en er is al crissisopvang in Oud Beijerland geweest.”  Want voorzitter daar is natuurlijk geen woord aan gelogen. Echter als de nood hoog is moeten we bereid zijn een stapje bij te zetten dus dan is kleinschalige noodopvang van maximaal 2 jaar wat D66 betreft geen probleem.

Wat wij wel voor willen stellen is om beter te kijken naar de schaal van de opvang, 200 vluchtelingen zijn maar 0,24% van de totale bevolking van 85.000 inwoners in de HW, echter 200 mensen op 1 locatie klinkt gelijk weer wat heftiger. Wellicht  is het verstandiger om in twee verschillende dorpen kleinere locaties in te richten, met ongeveer 100 personen per lokatie. Dit lijkt ons voor het draagvlak onder de bevolking beter en voor de mensen die in de noodopvang moeten wonen ook een stuk aangenamer.

Dat doet mij gelijk komen bij een volgend punt. Als hier 2 jaar lang mensen onderdak krijgen laten we er dan voorzorgen dat zij ook bezigheden krijgen, vrijwilligerswerk, onderwijs, starten met Nederlands … en zo kan ik nog wel even doorgaan. Je kunt mensen niet 2 jaar lang op een houtje laten bijten, dat zou alleen maar problemen veroorzaken. Voor hen en voor ons.

Voorzitter, het is een prima uitgangspunt dat de colleges in gesprek gaan met inwoners en het maatschappelijk middenveld. Echter dat moet dan wel een echt gesprek zijn, tussen partijen, waarin men zijn mening kwijt kan, waarin men suggesties mee kan geven en waarin geluisterd wordt naar eventuele bezwaren of juist positieve ideeën. Het mag geen monoloog worden, waarbij eigenlijk geen eigen inbreng door inwoners meer mogelijk is. Noodopvang doen we namelijk met  elkaar, hoe meer inwoners zich oprecht betrokken voelen, hoe beter het draagvlak.

Hiermee reist bij ons dan ook gelijk de vraag welke criteria er gehanteerd zijn om tot de gekozen locaties te komen.  En welke kosten worden door het COA vergoed en voor welke kosten draaien we zelf op? Mijn collega dhr Stokman zal hier in de tweede termijn graag op terugkomen.

Voorzitter ik zou mijn bijdrage willen eindigen met iets heel ongewoons voor een partij die vindt dat kerk en staat gescheiden zijn, maar ik las in het boekje gedachten en gebeden van de Nederlandse krijgsmacht enkele strofen van een gedicht, een geloofsbelijdenis van Dorethee Solle, welke ik u in het kader van dit vluchtelingen vraagstuk toch niet wil onthouden:

Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste,
in de taal van de wapens,
in de macht van de machtigen.
Maar ik wil geloven in het recht van de mens,
in de geweldloosheid,
Ik wil geloven dat alle mensen mensen zijn.
Ik wil geloven in de liefde die verdraagt.
Ik wil geloven in de kleine daad,
in de macht van goedheid,
in vrede op aarde.
Ik zal niet geloven dat alle moeite vergeefs is
en dat de dood het einde zal zijn.
Maar ik geloof in de nieuwe mens.
Ik geloof in Gods eigen droom,
een nieuwe hemel
een nieuwe aarde
daar waar geluk woont

 

Miranda den Tuinder,

Fractievoorzitter D66 Cromstrijen

Gepubliceerd op 19-02-2016 - Laatst gewijzigd op 01-07-2016