Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en Organisatie

Sterke kernen, unieke kwaliteiten: één Hoeksche Waard

Leefomgeving en Veiligheid

Preventie helpt overlast voorkomen. Het betrekken van bewoners bij hun eigen leefomgeving zorgt voor meer cohesie . Dit helpt buurten veiliger te maken én veiliger te laten voelen

Economie, Werk en Financiën

D66 wil anticiperen op ontwikkelingen door duurzame innovatie te stimuleren, overheidsbemoeienis te verminderen en lokale lasten te beperken

Toerisme, Recreatie en Cultuur

D66 wil landelijke bekendheid geven aan de Hoeksche Waard, haar cultuurhistorische waarden en haar geschiedenis

Landschap, Duurzaamheid en Wonen

Duurzaam handelen behoudt en versterkt het open en landschappelijk karakter van de Hoeksche Waard

Zorg en Welzijn

D66 erkent de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en welzijnsorganisaties: deze moeten de steun en ruimte krijgen om hun werk te kunnen blijven doen

Onderwijs en Kennis

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei, daarom is D66 een krachtig voorstander van kwalitatief goed onderwijs