Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Leefomgeving en Veiligheid

De Hoeksche Waard staat bekend als een relatief veilig gebied. Dat willen we zo houden en waar mogelijk verbeteren. Veiligheid maken we voor een groot deel samen. Gevoel en feiten liggen soms ver uit elkaar. Preventie helpt overlast voorkomen. Het betrekken van bewoners bij hun eigen leefomgeving zorgt voor meer cohesie . Dit helpt buurten veiliger te maken én veiliger te laten voelen. Maar veiligheid is ook een fysieke zaak. Met name in het verkeer is veel te
bereiken met veilige verkeersovergangen, vrij liggende fietspaden, goede verlichting op looproutes en duidelijk aangegeven schoolfietsroutes.

D66 wil daar gericht aan werken met gemeente, politie en bewoners. Verloedering in de openbare ruimte, overlast en ander hinderlijk gedrag van inwoners vragen om integrale samenwerking tussen toezichthouders in de openbare ruimte. Veiligheid is echter niet alleen een zaak van de overheid. Elke inwoner heeft daarin een rol: door niet weg te lopen als er problemen zijn, maar door de politie te waarschuwen of wanneer mogelijk overtreders aan te spreken. D66 kiest voor een gedegen evaluatie van alle verkeers- en veiligheidssituaties binnen de dorpen en kernen. Cijfers die bij gemeente en politie bekend zijn worden met bewoners besproken en leiden tot een plan van aanpak. Naast
feitelijke ongevallenpreventie helpt dit ook de veiligheidsbeleving. Met name veilige schoolroutes, het parkeren bij scholen en de openbare verlichting zijn aandachtspunten. De gemeenten stimuleren dit door bijvoorbeeld voorlichting op ‘aanspreken van anderen’ aan te bieden en in te zetten op de uitbreiding van buurtcomités en preventieteams. Wanneer nodig zorgt zij voor buurtbemiddeling.

D66 ziet erop toe dat deze partijen ook serieus bij het beleid worden betrokken. Initiatieven waarbij 'de buurt bestuurt' worden door de gemeenten actief ondersteund met kennis en middelen. Actief monitoren en informeren met behulp van sociale media is hierbij cruciaal.

Preventie helpt overlast voorkomen. Het betrekken van bewoners bij hun eigen leefomgeving zorgt voor meer cohesie . Dit helpt buurten veiliger te maken én veiliger te laten voelen