Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en Organisatie

D66 streeft naar een compact bestuur waar markt en burgers de kans hebben zich ten volle te ontplooien. D66 is er van overtuigd dat de kennis in de samenleving zit en dat die moet worden gemobiliseerd. Het bestuur stimuleert zodat nuttige initiatieven van de grond kunnen komen. Waar nodig faciliteert zij en hakt zij knopen door. Inwoners bepalen hun eigen leven en alleen als zij het niet zelf kunnen zal de overheid bijspringen en met naasten er voor zorgen dat het noodzakelijke gebeurt. Binnen dit alles zorgt zij voor één aanspreekpunt voor bewoner, bedrijf en instelling. Daarbij hoort dienstverlening op maat: één keer vragen om vervolgens vlot en goed geholpen te worden. Boven alles is het gemeentebestuur helder, benaderbaar en afrekenbaar.

D66 kiest voor een constante kritische toets op overheidsbemoeienis. Verminderen en versimpelen van regels voor bedrijvigheid en welstand. Ze stuurt erop dat de gemeenten plannen ontwikkelen samen met bewoners, bedrijfsleven en andere gemeenten binnen door de raad vastgestelde kaders van financiën, planning en kwaliteit. Met rondetafelgesprekken, expertmeetings in kernen, participatie en crowdsourcing bij projecten. Regelmatig bezoekt het
college de kernen en houden zij spreekuur op het gemeentehuis. Moderne communicatiemiddelen zoals sociale media worden integraal ingezet.

D66 is sinds 1994 voorstander van één gemeente Hoeksche Waard. Een sterk, compact en democratisch bestuur, kan de kansen en uitdagingen effectief aanpakken. We zien dat al bij de Regionale Sociale Dienst, de sociale werkvoorziening, de regionale afvaldienst en de inning van belastingen. Het behoud van de eigenheid van de vele kernen in de Hoeksche Waard en het zorgdragen voor een optimale dienstverlening is een belangrijke voorwaarde voor D66 bij de nieuw te vormen gemeente. D66 is voorstander om nu door te pakken. 2018 is een logische startdatum wanneer kwaliteit van de nieuwe organisatie, zorgvuldigheid en betrokkenheid van de burger gegarandeerd
kunnen worden.

D66 kiest voor een proces dat start met het benoemen van de unieke kwaliteiten van elke kern. Dat doen we in samenwerking met bevolking, bedrijven, instellingen en andere betrokken partijen. Beleid en uitvoering op het gebied van economie, ruimtelijke ordening en welzijnsdiensten worden zoveel mogelijk aangepast op de lokale wensen. De dienstverlening van de nieuwe gemeente wordt efficiënt en klantvriendelijk vormgegeven met uitgebreide internetdiensten en eventueel thuisbezorging waar gewenst.

Sterke kernen, unieke kwaliteiten: één Hoeksche Waard