Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 mei 2018

Tweede Kamer stemt in met fusie Hoeksche Waard

Op 24 april om 15:29 uur stemden 91 Tweede Kamerleden voor en 47 tegen wetsvoorstel 34 806 voor de samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Het was slechts een van de vele tientallen wetsvoorstellen, moties en amendementen die in nog geen drie kwartier aan de orde kwamen. Op het oog misschien een kleine stap voor Den Haag, maar een grote sprong vooruit voor de Hoeksche Waard. Want met het besluit van de Tweede Kamer staan wij in de Hoeksche Waard na 50 jaar discussie over en experimenteren met verschillende vormen van samenwerking op de drempel van een nieuwe bestuurlijke toekomst. Natuurlijk is het nog niet zo dat met dit besluit de nieuwe gemeente officieel een feit is. De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel, naar we verwachten voor de
zomer, gaan behandelen. Het politieke deel is wat ons betreft nu wel voorbij.

We begrijpen ook dat er mensen zijn die niet op dit besluit zaten te wachten. Er nog niet aan toe zijn het besluit te omarmen. Er is hard gewerkt door velen aan een andere uitkomst. Daar hebben
we begrip voor. En die ruimte moet er ook zijn. Niettemin is er niet veel tijd meer tot 1 januari 2019. En die zien wij graag goed benut. In de voorbereidingen werd voorafgaand aan het Tweede Kamerbesluit op twee sporen gewerkt, de mogelijkheid van versterkte samenwerking en die van herindeling. Het is nu tijd alle focus en energie te richten op het model van een herindeling.

Het valt ons op dat er veel wordt gesproken over voor- en tegenstanders. En over winnen en verliezen. Wat ons betreft is dat niet waar het uiteindelijk over ging en al helemaal niet waar het nu
over moet gaan. We verschillen met elkaar niet van mening over waar we het voor doen: voor alle mensen in de Hoeksche Waard. Met deze verklaring vragen we aandacht voor de inwoners. Onze inwoners hebben veel vragen. Over wat er gaat veranderen. Wat de nieuwe gemeente voor hen gaat betekenen. Wordt de afstand niet te groot? Wat gebeurt er met de voorzieningen? Blijft de eigenheid van ons dorp bestaan? Waar kan ik straks terecht? Allemaal begrijpelijke vragen die een goed antwoord verdienen.

Er wordt al enige tijd goed samengewerkt aan de voorbereidingen. Dat kan niet alleen van achter de tekentafels in de gemeentehuizen plaatsvinden. Belangrijk daarbij is een goede communicatie
met de inwoners. Dat hun vragen een goed antwoord krijgen. Aandacht is voor ons niet alleen het informeren van inwoners, wij zien ook graag dat zij actief worden betrokken in de voorbereidingen
voor de nieuwe gemeente. Verder vinden wij belangrijk dat er aandacht is voor de eigenheid en vitaliteit van onze mooie dorpen en buurtschappen door een actief kernenbeleid, waarbij maatwerk
mogelijk is. Niet elk dorp is immers hetzelfde. En uiteraard goede dienstverlening met persoonlijke aandacht ‘op maat’, waarbij een bezoek aan een gemeentehuis niet noodzakelijk is, maar wel kan.

We hebben veel waardering voor onze ambtenaren en colleges die veel werk verzetten. Ze doen er alles aan om voor de inwoners de best mogelijke start van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard te realiseren. Het vraagt veel, maar gebeurt in grote harmonie en samenwerking. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

Maurice Pahladsingh, Oud-Beijerland

—-
Dit mediabericht wordt aangeboden door de 52 raadsleden die voor herindeling actief zijn.